چگونه سردی آب منبع انبساط پشت بام را بر طرف کنیم؟

علت سردی آب منبع انبساط چیست؟

منبع انبساط وظیفه مهم تأمین آب مورد نیاز سیستم شوفاژ را دارد.در کنار آن منبع انبساط یک ستون آب (فشار آب) منطقی بر اساس ارتفاع ساختمان ایجاد میکند که این امر باعث بهبود فرآیند گردش آب در سیستم لوله کشی میگردد.منبع انبساط دارای 3 محل اتصال لوله می باشدکه اتصال پایینی محل نصب لوله برگشت شوفاژ(متصل به کلکتور برگشت موتورخانه) لوله وسطی محل اتصال لوله رفت شوفاژ(متصل به کلکتور رفت موتورخانه) و لوله بالایی که به آب شهر متصل است که در نهایت با یک فلوتر (شناور) میزان آب منبع را تنظیم میکند.منبع انبساط با کارکرد موتورخانه با لوله های رفت و برگشت گرم میشود و این گرما صرفا جهت جلوگیری از یخ زدگی در زمستان می باشد لذا منبع انبساط حتما باید با عایق مناسب و ضد آب پوشش داده شود.

در سیستم شوفاژ تنها لوله ای که به صورت ذاتی و بدون عوامل خارجی رسوب گرفته و مسدود می شود لوله برگشت انبساط (لوله پایین منبع) می باشد و همین گرفتگی لوله باعث عدم گردش آب داخل منبع و سرد شدن آن می شود.تنها راه حل این کار تعویض لوله برگشت یا جایگزین کردن مسیر دیگر آن است که معمولا از داخل دودکش،رایزریا نمای ساختمان این امر امکان پذیراست.